சித்திர‌ம் பேசுத‌டீ…. (A Tamilanin Attempt)

April 2, 2014

Spread the wings of Love!!..

Filed under: பு(ன்ன‌)கைப்ப‌ட‌ம் — Anantha @ 12:13 pm
Tags: , , ,

 

 

Advertisements

December 27, 2010

Out of Syllabus :)

Almost an year and a quarter passed by, from the day I started, my first blog. Never knew what is blogging and how it should look like. I Started to know things one by one. Always curiosity motivates everyone towards their journey. But In my case, it was someone’s curiosity that motivated me. Initially started my blog world to share my verses over the web. Later changed it to a bit wider angle with all the things I wish to share. As the social network of mine is getting larger day by day, thought of taking my blog page to much wider spectrum by switching the language. So far, I have shared the things I liked and the same will continue.

Now a days, started reading a lot of blogs and dont know if that made me to forgot my pages.
But when I saw the below graph, Could not stop laughing and yes, sharing with you all.

To see more you can go to:
http://www.boredpanda.com/35-extremely-funny-graphs-and-charts/

July 8, 2010

க‌லியுக‌ கிறுக்க‌ல்-2

தாய் நேச‌ம் நான் ர‌சித்த‌து!! பெரிய‌ புகைப்ப‌ட‌ம் தேடுகிறேன், கிடைத்தால் கொடுக்க‌வும். ந‌ன்றி.

June 11, 2010

க‌லியுக‌ கிறுக்க‌ல்-1

Filed under: பு(ன்ன‌)கைப்ப‌ட‌ம் — Anantha @ 1:36 pm

எங்கேயோ ப‌டித்த‌து!!..

When I was 3 years old, my parents got a dog.
I was jealous of the dog, so they got rid of me. – Rodney Dangerfield

Blog at WordPress.com.