சித்திர‌ம் பேசுத‌டீ…. (A Tamilanin Attempt)

June 30, 2010

ஃபுட்பால் 2010 அணிவ‌குப்பு

ந‌ம்ம‌ ப‌ங்குக்கு ஃபுட்பால் ப‌த்தி எதுவும் போட‌ல‌ன‌ வ‌ர‌லாறு த‌ப்ப பேசும்ல‌!!..Brand’um முக்கிய‌ம்ணே 🙂

Like This!

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.