சித்திர‌ம் பேசுத‌டீ…. (A Tamilanin Attempt)

May 14, 2010

எனில் என்னை பாரடா??

Advertisements

2 Comments »

  1. eppidida varuthu…………..enga irunthu varuthu………

    Comment by mahesh — May 22, 2010 @ 5:25 pm

  2. Etha kekura machi.. ooh kavithaayava.. athuva varuthuda!!

    Comment by Anantha — May 22, 2010 @ 10:05 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.