சித்திர‌ம் பேசுத‌டீ…. (A Tamilanin Attempt)

October 22, 2009

ராம‌னின் த‌லைதீபாவ‌ளி!!…

எத்த‌னை வ‌ருட‌ங்க‌ள் ஆனாலும் தீபாவ‌ளியின் மேலுள்ள‌ ஈர்ப்பு ம‌ட்டும் என்றும் குறையாது. தீபாவ‌ளியை வ‌ர‌வேற்ற‌ ப‌திவிக‌ளை வாசித்த‌ என‌க்கு ப‌திவுக‌ளில் கிடைக்காத‌ இந்த‌ விச‌ய‌ம் ச‌ற்று ஆச்ச‌ர்ய‌மான‌து. தீபாவ‌ளி திருவிழாவான‌து ஜோதிக‌ளின் விழா என்றும் நர‌காசுர‌னை க‌ண்ன‌ண் வ‌த‌ம் செய்த‌ நாளாக‌வும், நாம் தீபாவ‌ளியை கொண்டுகிறோம் என்பீர்க‌ள், இல்லையா? குறைந்தப‌ட்ச‌ம், என்னிட‌ம் யாராவ‌து கேட்டால் நான் இதை தான் சொல்லியிருப்பேன். ராம‌ன் த‌ன் த‌லைதீபாவ‌ளியை காட்டில் கொண்டாடினானா இல்லை த‌ன் நாட்டில் கொண்டாடினான‌ என்ற துணுக்குக‌ளுக்கு, ராம‌வ‌தார‌துக்கு அடுத்த‌ அவ‌தார‌மே கிருஷ்ண‌வ‌தார‌ம் அத‌னால் ராம‌னின் கால‌த்தில் திபாவ‌ளி கிடையாது என்று எவ‌ரோ சிறு வ‌ய‌தில் சொல்ல‌க்கேட்டு அதை ந‌ம்பியே இருந்துவிட்டேன். நான் கேட்டு ரசித்த‌ புது த‌க‌வ‌ல். த‌ச‌ர‌த‌ரால் நாடுக‌ட‌த்த‌ப‌ட்ட‌ ராம‌ர், வ‌ன‌த்தில் 14வ‌ருட‌ங்க‌ளை க‌ழித்தார். அப்போது இல‌ங்க‌யின் ம‌ன்ன‌ன் ராவ‌ண‌ன் அவ‌ளை க‌ட‌த்த‌ ல‌க்ஷ்ம‌ண‌ன்,அனுமாரின் உத‌வியுட‌ம் ராவ‌ண‌னிட‌ம் யுத்த‌ம் செய்தார் ராம‌ர். த‌ன‌து விஷேச‌ த‌னுசினை க‌டைசியில் பிரோயோகிக்க‌ அது ராவ‌ணின் நெஞ்சை கிழித்து போரை முடிவுக்கு கொண்டுவ‌ந்த‌து. அர‌க்க‌ர்க‌ளின் ஆட்சி முடிந்த‌தில் உல‌க‌மே ச‌ந்தோச‌ப்ப‌ட்ட‌து. வான‌தேவ‌ர்கள் பூ தூவ‌, ம‌க்க‌ள் புத்தாடையுடுத்தி ம‌ல‌ர் செண்டோடு வ‌ழியெங்கும் நிறைந்திருக்க‌, இல்ல‌ங்க‌ள் எங்கும் தியா என‌ப்ப‌டும் எண்ணை விள‌க்கேற்றி ம‌கிழ்ச்சியுட‌ன் ராமர்,சீதை,ல‌க்ஷ்ம‌ண‌ன் ம‌ற்றும் ப‌டையின‌ரை வ‌ர‌வேற்ற‌ன‌ர். இதை தான் தீபாவ‌ளியாக‌ இன்றும் கொண்டாடுகிறோமாம். எது எப்ப‌டியோ!!.. தீபாவ‌ளி அன்று புத்தாடை த‌ரித்து, பல‌கார‌ங்க‌ளை வெளுத்துவாங்க‌வும், ப‌ட்டாசுக‌ளை வேடித்துத்தீர்க்க‌ ம‌கிழும் ம‌ன‌திற்கு கார‌ண‌ம் தேவ‌யா என்ன‌??

Advertisements

2 Comments »

  1. Macchi, I would like to recommend this blog for your reading http://nesamithran.blogspot.com, worth to read to enrich poetic language..

    Comment by dhanasekar — October 26, 2009 @ 11:24 am

  2. Thanks machi.. will definetly add this to my reader list!!…

    Comment by Anantha — October 27, 2009 @ 10:07 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.