சித்திர‌ம் பேசுத‌டீ…. (A Tamilanin Attempt)

May 3, 2009

முக‌வ‌ரி ம‌றுக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ முக‌ங்க‌ள்…

Filed under: கவிதை — Anantha @ 4:14 pm
Tags: ,

எத்த‌னையோ இன்ப‌ங்க‌ள் இங்கிருக்கு,
என்ற‌ இருமாப்பிலே நானிருக்க‌..
யுத்த‌மும் ச‌த்த‌முமாய் ப‌ர‌விக்கொல்லும்,
ஈழ‌ரை க‌ண்ட‌தும் க‌ண்ணீர்கொண்டேன்..

வெடிக‌ளை த‌ழுவிடும் கைக‌ள்,
ப‌ழிவெறியினை எந்திய‌ க‌ண்க‌ள்..
க‌ஞ்சிக்கு வெடிக‌ளை தொட்டுக்கொள்ள‌,
நெஞ்செங்கும் ப‌டிந்த‌ நினைப்பு..
விந்தையில்லை, இதுவே அவ‌ர்‌ வாழ்க்கை…

வீட்டின்விரிச‌லில் ந‌ட்ச‌த்திர‌தினை காணாது,
விய‌ர்க்க‌ செய்யும் வெடிம‌ழையெத‌ற்கு…
க‌ல்லுக்குள் வாழ்ந்திடும் தேரைபோல‌,
கான‌க‌தினுள் ம‌றைத்திருக்கும் தேவையென்ன‌…

வித்துக‌ளும் இங்கு வாளேந்தி,
யுத்த‌ம‌த‌த்தை வ‌ள‌ர்ப்ப‌து எத‌ற்கு??
குச்சுக‌ள் க‌ச்சைக‌ள் மொத்த‌மிழ‌ந்து,
பிச்சை வாழ்க்கை வாழ்வ‌தென்ன‌..

புழுதிக‌ள் ப‌டியும் வீதிக‌ளில்,
உதிர‌ங்க‌ள் ப‌டிவ‌து எத‌ற்காக‌..
அக‌நானூற்றின் அன்புத‌னை இங்கு,
ஆட‌வ‌ர் பெண்டீர் துற‌ந்த‌தென்ன‌..

க‌ருப்பினை ம‌ட்டும் அணிந்த‌தென்ன‌,
தா(க்)க‌த்தில் தீவிற்குள் சாவ‌தென்ன‌..
உயிருண்டென்று உரைத்திட்ட‌ அழுகைத‌னை,
உயிர்துற‌க்கும் வ‌ரையிலும் நிரைப்ப‌தென்ன‌..

வேருன்றிய‌ செடியினை இட‌ம் மாற்ற‌யிலும்,
நாம் ம‌ண்ணை விட்டு பெய‌ர்த்த‌ல்லை..
தாய் ம‌ண்ணை விட்டுப் பெய‌ர்த்தெடுத்து,
இந்த‌ ம‌னித‌ரை மாற்றும் தேவையென்ன‌..

ஒற்றைமுறை வ‌ரும் வாழ்க்கைய‌டா..
பிர‌ச்ச‌னை பொசுக்கிடு, அங்க‌த்தை விட்டுவடு..
பிஞ்சுக‌ள் கொஞ்ச‌ம் ப‌டிக்க‌ட்டுமே,
தாய் ம‌ண்ணை பிரிந்த‌வ‌ர் சேர‌ட்டுமே..
மெள‌ன‌ம் கொஞ்ச‌ம் ப‌ர‌வ‌ட்டுமே,
ம‌ன‌ங்க‌ளில் அமைதி த‌வ‌ழ‌ட்டுமே..

ஈழ‌த்த‌மிழ‌னின் குர‌லிற்கு இது,
இந்திய‌ த‌மிழ‌னின் குற‌லில்லை..
த‌லைமுறையாய் தொட‌ரும் வ‌ன்முறைக்கு,
முடிவுரை கெஞ்சும் வாச‌க‌ன் நான்..

என் எழுத்தில் எதையோ விட்டிருப்பேன்,
எனினும் ஒன்றைம‌ட்டும் உரைக்கின்றேன்..
இதில் அர‌சிய‌ல் ப‌ண்ண‌ வேண்டாமே,
எதிர்கால‌மேனும் அமைதியில் த‌ழைக்க‌ட்டுமே..

Advertisements

1 Comment »

  1. ஈழத் தமிழர் வாழ்வில் வசந்தம் எப்போது வருமோ?

    Comment by Vijay — May 4, 2009 @ 12:04 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.