சித்திர‌ம் பேசுத‌டீ…. (A Tamilanin Attempt)

October 6, 2008

கேட்க்கிறாயா!!…

Filed under: கவிதை — Anantha @ 10:01 pm


நீயா!! என் வாழ்கையா!!

எது முக்கிய‌மென்று?

என்ன‌வ‌னே நீ கேட்ட‌போது,

“என் வாழ்க்கை”,,

என்று  நான் கூறிய‌தில்,

என்ன‌ பிழை க‌ண்டாய்?..

ஏன் எனை வெறுத்துச்சென்றாய்..

எனை புரிந்துகொள் காத‌லா..

உனை காத‌லிக்கும் என‌க்கு,

நீதான் வாழ்க்கையென்று…

~அன‌ந்த‌ ராம‌கிருக்ஷ்ண‌ன்~

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.