சித்திர‌ம் பேசுத‌டீ…. (A Tamilanin Attempt)

September 29, 2008

நானும் மாதிரியே…

Filed under: கவிதை — Anantha @ 1:20 pm

பெண்ணே,
மெழுகாய் உருகுகிறேன்…
உன் விழித் தீயினில்,
மீண்டும் உயிர்கிறேன்….
உன் நினைவுக் குளிரினில்….
நானும் ஃபினிக்ஸ் பறவை தானோ…

~அன‌ந்த‌ ராம‌கிருக்ஷ்ண‌ன்~

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.